07/06/2017
Công ty Cp Đầu tư và Phát triển TDT liên tục tuyển dụng lao động
15/05/2017
 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;  Căn cứ vào nhu cầu nhân sự. Nay Công ty thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 05 như sau:
03/03/2017
Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu nhân lực của Công ty năm 2017. Công ty ban hành chính sách thu h ...
03/03/2017
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; căn cứ vào nhu cầu nhân sự. Nay Công ty thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03 như sau
08/02/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may sẵn và chăn ga gối đệm. Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, Công ty cần tuyển 200 công nhân m ...
05/12/2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
05/12/2016
Thông tin tuyển dụng tháng 12/2016