CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022

Ngày đăng: 31/03/2022

CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xem chi tiết tại đây!