Thái Nguyên: Phát động Cuộc thi viết Tìm hiểu Lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh

29/10/2016


Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát động Cuộc thi.
Đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên phát động Cuộc thi.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên hiểu rõ hơn về lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên kể từ khi thành lập Tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh (cuối năm 1936), ngày 6/9/2016, Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã tổ chức Phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016)”.

Thái Nguyên là một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Thái Nguyên luôn luôn cần cù sáng tạo trong lao động, đoàn kết anh dũng trong đấu tranh chống áp bức bóc lột và giặc ngoại xâm.  Đặc biệt, từ khi có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, tinh thần đó luôn được phát huy cao độ.

Vào cuối năm 1936, nhận nhiệm vụ do Chi bộ hải ngoại của Đảng ở Long Châu (Trung Quốc) giao, đồng chí Đặng Tùng bí mật tìm về gia đình họ Đường ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ để hoạt động. Sau một thời gian tuyên truyền giác ngộ, cuối năm 1936, đồng chí Đặng Tùng đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái và Hoàng Văn Nghiệp vào Đảng; đồng thời thành lập tổ chức Đảng do đồng chí Đường Nhất Quý phụ trách. Đây là tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức đảng đầu tiên của tỉnh ra đời đã giúp phong trào cách mạng của tỉnh hoạt động theo đúng định hướng, phối hợp chặt chẽ với phong trào cách mạng của cả nước. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Thái Nguyên sớm được hình thành, phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Thái Nguyên tự hào là căn cứ địa thời kì vận động Cách mạng tháng Tám 1945. Các khu ATK Thái Nguyên có vai trò rất quan trọng của Thủ đô kháng chiến trong thời kì chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975), Thái Nguyên vừa trực tiếp chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa tích cực cung cấp sức người, sức của góp phần cùng tiền tuyến lớn miền Nam hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, những truyền thống tốt đẹp luôn được phát huy.

Các đại biểu dự Phát động

Ghi nhận những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó, 85 tập thể và 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; hơn 500 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”...

Thái Nguyên còn tự hào là vùng đất căn cứ địa trong cuộc vận động cách mạng Tháng Tám 1945; nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II (15/9/1941); nơi thành lập Việt Nam giải phóng quân (15/5/1945) - tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Thái Nguyên trở thành một bộ phận của Thủ đô kháng chiến. ATK Định Hóa đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ chỉ đạo phong trào cách mạng trên cả nước. Nhiều quyết sách của Trung ương liên quan đến các chủ trương lớn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã được quyết định tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Đảng viên, cán bộ, nhân dân Thái Nguyên son sắt một lòng theo cách mạng, che chở, nuôi dưỡng, giúp đỡ, bảo vệ cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc, lãnh đạo kháng chiến đến thắng lợi (7/1954).

Cuộc thi được tổ chức ở cấp tỉnh và thông qua các đảng bộ trực thuộc tỉnh để triển khai thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí của tỉnh được giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ, Câu hỏi và những thông tin liên quan giúp người dự thi tìm hiểu, trả lời.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2016, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên (01/01/1997 - 01/01/2017)./.
Tin, ảnh: Trần Thép - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên