CBTT Thay đổi loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

02/08/2019

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.Từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang chứng khoán chuyển nhượng tự do. xem chi tiết tại đây