CBTT Nghị quyết HĐQT vv Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

16/08/2019

 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT vv Thông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây