CBTT Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

13/09/2019

 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây.