TDT tuyển dụng nhân sự tháng 3

03/03/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  VÀ PHÁT TRIỂN TDT                                        Độclập -Tự do- Hạnhphúc

               ––––––––––––––––––                                             ––––––––––––––––       

        Số:  51 /TB – CT                                                  Thái Nguyên, ngày 02 tháng 03 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc: Tuyển dụng nhân viên

-------------------------------------------------

 

-  Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm  2017 của Công ty;

-  Căn cứ vào nhu cầu nhân sự.

Nay Công ty thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 03 như sau:

1.Vị trí tuyển dụng:

- 01: Nhân viên thiết kế máy trực thuộc phòng Kỹ thuật  Công ty.

- 01: Nhân viên giao nhận – là nam giới, tốt nghiệp THPT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, trực thuộc phòng Kế hoạch sản xuất.

- 01: Nhân viên hành chính quản trị– là nữ giới, tốt nghiệp THPT/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học, trực thuộc phòng Tổ chức hành chính.

2.Địa điểm làm việc:

- Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển TDT, xóm Thuần pháp, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên.

3.Hồ sơ dự tuyển:

- 01. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã,phường…(6 tháng gần nhất)

- 01. Giấy khai sinh bản sao.

- 01. Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân.                   

- 01. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.

- 01. Giấy xác nhận nhân sự có xác nhận của CA xã, phường..

- 01. Giấy khám sức khỏe ( từ cấp bệnh viện huyện, thị …trở lên…).

- 01. Đơn xin việc ( viết tay)

- 01. 4 ảnh mầu 3x4

4.Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/03/2017 đến ngày 15/03/2017

5.Địa điểm nộp hồ sơ:

Các ứng viên có nhu cầu, Nộp hồ sơ trực tiếp tại:  Phòng Tổ chức – Hành Chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển TDT, X. Điềm Thụy – H. Phú Bình – T. Thái Nguyên

 

 

Nơi nhận:

-                      HĐQT ( B/c)

-                      Phát thanh/ Bảng tin

-                      Lưu TC-HC

-                      Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

 

                          (Đã ký)

                                                                                 PTGĐ. Nguyễn Việt Thắng