TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

06/06/2017

 TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019. Sáng ngày 03/6, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp cùng với Công đoàn công ty tổ chức sinh nhật cho CBCNV có sinh nhật vào tháng 6.

Đây là nội dung được đưa vào nghị quyết hành động của BCH Đoàn TN Công ty nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động của Đoàn Thanh niên, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên lần thứ II đi vào cuộc sống. Chương trình được sự ủng hộ của Ban giám đốc công ty, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn thanh niên và tổ chức Công đoàn Công ty tới quyền lợi của Người lao động, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa trong công ty.

Ảnh: Ban lãnh đạo công ty trao quà  sinh nhật cho cán bộ công nhân viên

Món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần lớn, góp phần động viên tinh thần CBCNV để cùng nhau đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự phát triển của công ty.

                                     Nguồn tin: Phòng TC-HC