BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN, TẬP THỂ CÓ SÁNG KIẾN TRONG SẢN XUẤT

28/09/2017

 Trong thời gian vừa qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn bộ CBCNV đã và đang được Ban Giám đốc công ty quan tâm và chỉ đạo tổ chức khen thưởng đối với các các cá nhân và tập thể có thành tích.

Sáng ngày 27 tháng 9, đại diện ban lãnh đạo công ty, ông Nguyễn Văn Giáp – Phó giám đốc xí nghiệp đã trao thưởng cho Phòng Kỹ thuật công nghệ  có sáng kiến cải tiến năng xuất chế tạo máy lập trình đính móc áo và trao thưởng cho cá nhân công nhân Dương Văn Quyết đã có sáng kiến chế tạo gá dập cúc lông mũ.

 

Ông Nguyễn Văn Giáp – Phó Giám đốc xí nghiệp trao thưởng

Với những đóng góp tích cực đó không chỉ mang lai hiệu quả cao trong sản xuất, tăng thêm thu nhập cho công nhân mà đây còn tạo động lực cho các cá nhân và tập thể khác để có thêm nhiều những sáng kiến mới nhằm góp phần cải thiện điều kiện làm việc và tăng năng suất lao động.