TDT - Thành viên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam

01/03/2018

       Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển TDT đã trở thành thành viên của Hiệp hội Dệt May - Ngôi nhà chung của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.                

       Công ty TDT ra nhập Hiệp hội May giai đoạn 2016-2020 đánh dấu giai đoạn phát triển mới của ngành dệt may với những cơ hội mới do Hiệp định TPP và các Hiệp định FTA mang lại, hứa hẹn một năm thành công rực rỡ cho ngành May Việt Nam.

 

        Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng của các tổ chức, cá nhân của mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật dệt may Việt Nam.

       VITAS được thành lập ngày 16/7/1999. Từ đó đến nay VITAS đã sát cánh cùng doanh nghiệp và Chính phủ trong các hoạt động xây dựng chiến lược và các chương trình phát triển cho toàn ngành, tham gia tích cực vào hoạt động các tổ chức dệt may quốc tế và khu vực. Đặc biệt, phối hợp có hiệu quả với các Bộ ngành, các tổ chức trong và ngoài nước trong việc vận động đầu tư nước ngoài vào ngành dệt may tại Việt Nam, xúc tiến mở cửa thị trường xuất khẩu và chống các rào cản thương mại quốc tế, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại và xây dựng hình ảnh ngành thời trang Việt Nam, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng thương hiệu dệt may Việt Nam Chất lượng – Trách nhiệm xã hội – Thân thiện môi trường đến thị trường toàn cầu.

     Trong suốt 17 năm hoạt động, VITAS đã thu hút được gần 1.000 hội viên là các doanh nghiệp, các tổ chức đối tác trong và ngoài nước. Hỗ trợ VITAS có 12 Chi hội địa phương được phân bố tại khắp các vùng miền cả nước.

      Nhận định đây là cơ hội rất lớn cho TDT để cùng các doanh nghiệp khác trên toàn quốc hội nhập với các tổ chức Dệt May Thế giới đặc biệt là trong giai đoạn này TDT đang chuẩn bị niêm yết trên Sàn Chứng khoán./.