Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Thực hiện chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh năm 2018. Công ty có nhu cầu tuyển dụng Người lao động vào làm việc tại Công ty.

10/03/2018