Công ty TDT Tổng kết thi đua tháng 3 năm 2018

04/04/2018

 Chiều ngày 02/ 4 / 2018, xí nghiệp TDT Điềm Thụy tổ chức tổng kết đợt thi đua tháng 3 năm 2018. Ông Đặng Đình Vụ - UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Với những kết quả đạt đợt trong tháng 3, bên cạnh những thuận lợi về đơn hàng, thì yếu tố con người chính là nhân tố quyết định để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh. Các xí nghiệp và Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch được giao từ đầu tháng, đem lại lợi nhuận cao cho công ty và thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt. 

Với kết quả tốt như vậy, BGĐ công ty đã có quyết định trao thưởng cho các tập thể sản xuất đạt trên mức giao khoán, tổng số tiền thưởng là 130 triệu đồng.

Một số hình ảnh của chương trình.