Cấp mã chứng khoán cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT

04/04/2018

NDĐT - Ngày 3-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

 

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan/item/35976102-cap-ma-chung-khoan-cho-cong-ty-cp-dau-tu-va-phat-trien-tdt.html

Giấy chứng nhận xem tại đây !

trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký cổ phiếu TDT từ ngày 03/04/2018 click xem chi tiết!

 

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 18/2018/GCNCP-VSD ngày 2-4-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Trụ sở chính: Xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Vốn điều lệ: 80.150.400.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Mã chứng khoán: TDT

Mã ISIN: VN000000TDT8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.015.040 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 80.150.400.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-4-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đăng ký niêm yết cổ phiếu TDT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết, giao dịch cổ phiếu TDT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.