Sinh hoạt Đảng và công nhận Đảng viên chính thức

21/04/2018

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ Cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”

Sáng ngày 20/4/2018 Chi bộ Đảng công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT đã tổ chức sinh hoạt chi bộ và công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Vũ Tiến Duy, Chia tay đ/c Nguyễn Văn Thái chuyển sang sinh hoạt Đảng cơ sở mới, đồng thời giới thiệu những quần chúng xứng đáng để bồi dưỡng tư tưởng, lập trường vững vàng, học tập và lao động theo đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tới dự với buổi lễ có đồng chí Chu Thuyên – Bí thư chi bộ - Tổng giám đốc công ty, Đ/c Đàm Mỹ Thảo – Phó Bí Thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn và toàn thể các Đảng viên trong chi bộ công ty.

Một số hình ảnh đưa tin.