CBCNV công ty thi đua lập thành tích “Hướng ra biển lớn hè 2018”

07/06/2018
 Trong không khí CBCNV công ty đang ra sức thi đua, lao động sản xuất, lập thành tích “Hướng ra biển lớn hè 2018”. Sáng ngày 6/6, Ban lãnh đạo xí nghiệp tổng kết thành tích của các đơn vị trong tháng 5 và trao thưởng.

CBCNV hăng say sản xuất

Sau một thời gian phát động, với những phấn đấu, hăng say sản suất và sự nỗ lực không ngừng của các đơn vị. Ban lãnh đạo xí nghiệp đã tổng kết thi đua tháng 5 và quyết định trao thưởng cho các đơn vị với tổng số tiền là 51.400.000 đồng. 

 

Các tổ may nhận thưởng từ Ban lãnh đạo xí nghiệp

 

Bên cạnh những tổ may được tuyên dương trong tháng 5 thì các tổ may khác vẫn đang làm rất tốt và nỗ lực cống hiến hết sức mình để đạt thành tích cao hơn trong những tháng cuối cùng của chương trình phát động “TDT hướng ra biển lớn hè 2018”