CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

13/08/2018

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......

Xem chi tiết báo cáo tại đây!!!!