CBTT Báo cáo hình sử dụng vốn đã được kiểm toán

12/05/2021

 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80.150.400.000 đồng lên 116.217.970.000 đồng. Xem chi tiết tại đây!