CBTT Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

17/06/2021

 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Xem chi tiết tại đây!