12/06/2019
Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT vv Thông qua triển khai thực hiện PA chào bán Cổ phiếu ra Công chúng và PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
04/06/2019
Tỷ lệ sở hữu đối đa của Nhà Đầu Tư nước ngoài tại TDT
13/05/2019
CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán
03/05/2019
CBTT Thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và chi nhánh
19/04/2019
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019 và Giải trình lợi nhuận quý I năm 2019 tăng so với cùng kỳ.
12/04/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Báo cáo Thường niên năm 2018
08/04/2019
CBTT Nghị quyết, biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019
28/03/2019
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT trân trọng gửi Thư mời, tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019 tới Quý Cổ đông của Công ty
27/03/2019
Giải trình lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017
27/03/2019
Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu TDT ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:
26/03/2019
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
20/03/2019
TDT - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh