28/11/2019
CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị về giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
08/11/2019
CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
06/11/2019
CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
04/11/2019
CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu
02/11/2019
CBTT giấy chứng nhận đăng ký và Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
15/10/2019
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 và giải trình lợi nhuận Quý III năm 2019
13/09/2019
công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
22/08/2019
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT trân trọng CBTT Kết luận của cơ quan quản lý Thuế
16/08/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT về việcThông qua chi tiết phương án và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
12/08/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét kèm Giải trình tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.......
02/08/2019
Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng thông báo về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán.Từ chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện sang ...
30/07/2019
CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019