08/08/2017
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất tháng 6 năm 2017, công nhân tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT vẫn nỗ lực không ngừng để hoàn thành chỉ tiêu khoán và ...
14/07/2017
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019, Đoàn thanh niên Công ty cùng phối hợp với BCH Công đoàn Công ty tổ chức sinh nhật ...
13/07/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua thúc đẩy năng suất tháng 5 năm 2017, công nhân may tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tích cực tăng cường lao động để nâng cao ...
07/06/2017
Công ty Cp Đầu tư và Phát triển TDT liên tục tuyển dụng lao động
06/06/2017
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019. Sáng ngày 03/6, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp cùng với Công đoàn công ty tổ chức sinh nh ...
06/06/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, thiết thực chào mừng tháng công nhân năm 2017.Sáng ngày 3/6, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã có buổi t ...
06/06/2017
Nhân tháng công nhân vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được Công đoàn công thương Việt Nam hỗ trợ trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho công nhân có hoàn cảnh k ...
17/05/2017
Nhằm khích lệ tinh thần CBCNV tích cực hăng say trong lao động sản xuất. Ngay từ đầu tháng 5, Ban thi đua Khen thưởng Công ty đã phát động đến các đơn vị chương trình thi đua ...
10/05/2017
Ngày 8/5 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT đã có buổi tuyên dương và trao thưởng cho các tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng nh ...
27/04/2017
Nhân kỷ niệm tháng công nhân năm 2017. Hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật của Công ty. Ngày 26/4 Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư và Phát tr ...