CBTT Thư mời tham dự họp và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

CBTT Thư mời tham dự họp và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

CBTT Thư mời tham dự họp và Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

Ngày đăng: 28/04/2022

công bố thông tin Thư mời tham dự họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT trân trọng gửi Thư mời, tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 tới Quý Cổ đông của Công ty

1. Thư mời. Xem chi tiết tại đây

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đôg năm 2022. Xem chi tiết tại đây