Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Địa chỉ: Xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0208 656 7898

Fax: 0208 656 7898

MẪU LIÊN HỆ