Thành tựu & giải thưởng

Thành tựu & giải thưởng

  Với sự đoàn kết, đóng góp, cống hiến không mệt mỏi vượt qua khó khăn thử thách của các thế hệ CBCNV trong suốt hành trình xây dựng và phát triển Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT. Những năm qua Công ty đã vinh dự được Đảng, nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội tặng thưởng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý:

BẰNG KHEN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2016

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2016

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2014

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG GIẤY KHEN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG GIẤY KHEN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN - PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN -  DỰ ÁN ALIVE & THRIVE  TẶNG GIẤY CHỨNG NHẬN

   

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TẶNG GIẤY KHEN NĂM  2016

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TẶNG GIẤY KHEN NĂM  2015

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2016

  

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2015

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG & ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP  TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2014

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG & ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP  TẶNG GIẤY KHEN NĂM 2013

 

NGÀNH CÔNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG CỜ GIẢI NHÌ

  

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TÌNH THÁI NGUYÊN

CỤM THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - XUẤT  KHẨU TẶNG CỜ ĐẠT GIẢI NHẤT - BA

 

NGÀNH CỘNG THƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG CỜ GIẢI THƯỞNG

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH TẶNG - CỜ GIẢI PHONG CÁCH

 ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈ - TẶNG CỜ GIẢI NHì

    

 

CỜ LƯU NIỆM QUA CÁC GIẢI THI ĐẤU / HỘI THAO