08/08/2017
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất tháng 6 năm 2017, công nhân tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT vẫn nỗ lực không ngừng để hoàn thành chỉ tiêu khoán và ...
08/08/2017
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất tháng 6 năm 2017, công nhân tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT vẫn nỗ lực không ngừng để hoàn thành chỉ tiêu khoán và ...
01/08/2017
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947- 27/7/2017, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.Ngày 27/7/2017, Công ...
26/07/2017
Sáng ngày 22/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã long trọng tổ chức hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai k ...
26/07/2017
Sáng ngày 22/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã long trọng tổ chức hội nghị “Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai k ...
14/07/2017
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019, Đoàn thanh niên Công ty cùng phối hợp với BCH Công đoàn Công ty tổ chức sinh nhật ...
14/07/2017
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019, Đoàn thanh niên Công ty cùng phối hợp với BCH Công đoàn Công ty tổ chức sinh nhật ...
13/07/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua thúc đẩy năng suất tháng 5 năm 2017, công nhân may tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tích cực tăng cường lao động để nâng cao ...
13/07/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua thúc đẩy năng suất tháng 5 năm 2017, công nhân may tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tích cực tăng cường lao động để nâng cao ...
07/06/2017
Công ty Cp Đầu tư và Phát triển TDT liên tục tuyển dụng lao động
07/06/2017
Công ty Cp Đầu tư và Phát triển TDT liên tục tuyển dụng lao động