07/06/2017
Vấn đề áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực dệt may đã được các DN quan tâm. Trong lĩnh vực may mặc, nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ mới trong đó có cả công nghệ ...
07/06/2017
Vấn đề áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực dệt may đã được các DN quan tâm. Trong lĩnh vực may mặc, nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ mới trong đó có cả công nghệ ...
07/06/2017
Quý I/2017 đã qua, ngành DMVN đang đón nhận những tín hiệu tốt hơn mặc dù chưa thể nói là bền vững, tuy nhiên với 6,75 tỷ USD KNXK thì VN đang đạt tốc độ tăng trưởng 12,4% so ...
07/06/2017
Quý I/2017 đã qua, ngành DMVN đang đón nhận những tín hiệu tốt hơn mặc dù chưa thể nói là bền vững, tuy nhiên với 6,75 tỷ USD KNXK thì VN đang đạt tốc độ tăng trưởng 12,4% so ...
06/06/2017
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019. Sáng ngày 03/6, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp cùng với Công đoàn công ty tổ chức sinh nh ...
06/06/2017
Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đoàn thanh niên khóa II, nhiệm kì 2017-2019. Sáng ngày 03/6, Đoàn thanh niên Công ty phối hợp cùng với Công đoàn công ty tổ chức sinh nh ...
06/06/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, thiết thực chào mừng tháng công nhân năm 2017.Sáng ngày 3/6, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã có buổi t ...
06/06/2017
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, thiết thực chào mừng tháng công nhân năm 2017.Sáng ngày 3/6, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã có buổi t ...
06/06/2017
Nhân tháng công nhân vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được Công đoàn công thương Việt Nam hỗ trợ trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho công nhân có hoàn cảnh k ...
01/06/2017
Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã long trọng tổ chức Đại hội đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa II nhiệm kì 2017-2019. Đại hộ ...