21/05/2018
Sáng ngày 20/5, Công ty Cổ phần Đàu tư và Phát triển TDT đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
19/04/2018
Báo cáo thường niên năm 2017
04/04/2018
NDĐT - Ngày 3-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017
22/03/2018
Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình sự kiện,kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm của Chi ủy, HĐQT, Ban GĐ công ty trong năm 2018. Tháng 3 này công ty CP Đầu tư và Phát ...
20/03/2018
Thông báo (V/v tổ chức chương trình kỷ niệm 07 năm thành lập công ty)