19/10/2020
CBTT Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 và Giải trình lợi nhuận Quý III năm 2020
08/10/2020
Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phạm Thái Hòa
28/09/2020
CBTT giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ ông Phạm Thái Hòa - Thành viên HĐQT/ KTT
18/09/2020
CBTT Nghị quyết HĐQT vv thay đổi nhân sự Tổng Giám Đốc
17/08/2020
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TDT niêm yết bổ sung
11/08/2020
CBTT Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
10/08/2020
Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.324.347 cổ phiếu TDT
04/08/2020
công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ( Thay đổi lần 02)
30/07/2020
công bố thông tin Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2020
20/07/2020
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT, trân trọng công bố thông tin Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10
18/07/2020
công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 và Giải trình lợi nhuận Quý II năm 2020
16/07/2020
CBTT báo cáo danh sách cổ đông lớn