20/04/2018
Giải trình BCTC quý 1 năm 2018
20/04/2018
Giải trình BCTC quý 1 năm 2018
19/04/2018
Báo cáo thường niên năm 2017
19/04/2018
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018
19/04/2018
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018
04/04/2018
NDĐT - Ngày 3-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017
03/04/2018
Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017
22/03/2018
Thực hiện kế hoạch tổ chức các chương trình sự kiện,kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm của Chi ủy, HĐQT, Ban GĐ công ty trong năm 2018. Tháng 3 này công ty CP Đầu tư và Phát ...
09/03/2018
báo cáo tài chính năm 2017