20/01/2022
công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - VSD cấp lần 3
19/01/2022
công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và Giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2021 tăng so với cùng kỳ
05/01/2022
Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
29/12/2021
công bố thông tin chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu TDT tăng vốn điều lệ năm 2021
23/12/2021
công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
23/12/2021
công bố thông tinThay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
23/12/2021
công bố thông tin Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
18/12/2021
công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc xử lý số cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
16/12/2021
công bố thông tin về việc Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ
10/12/2021
công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
10/12/2021
Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ
03/12/2021
công bố thông tin Thông báo giao dịch và Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ