CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2022

CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2022

CBTT BCTC bán niên soát xét năm 2022

Ngày đăng: 10/08/2022

Công bố thông tin báo cáo bán niên soát xét năm 2022

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 và giải trình lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm 2021. Xem chi tiết tại đây!