CBTT Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

CBTT Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Ngày đăng: 04/08/2022

công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Xem chi tiết tại đây!