CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

CBTT Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 19/08/2022

công bố thông tin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Xem chi tiết tại đây!