CBTT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Thắng

CBTT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Thắng

CBTT vv Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Thắng

Ngày đăng: 16/05/2022

công bố thông tin về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Việt Thắng

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, trân trọng công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty. Xem chi tiết tại đây!