BAN GIÁM ĐỐC VÀ BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI NƠI LÀM VIỆC

BAN GIÁM ĐỐC VÀ BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI NƠI LÀM VIỆC

BAN GIÁM ĐỐC VÀ BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày đăng: 13/01/2020

Sáng ngày 12/01/2020, Ban giám đốc và BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại nơi làm việc năm 2020.

Thực hiện kế hoạch của BTV Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ , tổ chức đối thoại và Hội nghị Người lao động năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Hà Thị Thu Huyền – UVBCH Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên                                                                              

Ảnh: Đồng chí Hà Thị Thu Huyền – UVBCH Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Thái Nguyên.

Được sự chỉ đạo của Chi ủy - Ban lãnh đạo công ty, sáng ngày 12/01/2020  Ban giám đốc và BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động  và tổ chức đối thoại nơi làm việc năm 2020.

Hội nghị lần này nhằm cung cấp kịp thời cho người lao động nắm được tình hình thực hiện Thỏa ước lao động, kết quả SXKD trong năm qua; kế hoạch công tác năm 2020 và những nội dung sửa đổi, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế phân phối thu nhập của Công ty; qua đó sớm ổn định công tác tư tưởng, tổ chức đối với CBCNV, nhằm phát huy tối đa quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong việc tổ chức SXKD tại đơn vị và cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động.

Hội nghị Người lao động năm 2020 tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT được tổ chức nhằm tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Đồng thời, thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020 và tổ chức khen thưởng cho 10 CBCNV tiêu biểu đã có thành tích suất sắc trong lao động sản xuất năm 2019.

Ảnh: Ban lãnh đạo Công ty ký giao ước thi đua năm 2020

Ảnh: Khen thưởng cho 10 CBCNV tiêu biểu năm 2019

Tại Hội nghị, BCH Công đoàn công ty đã phát động chương trình “ Thắp lửa yêu thương, sẻ chia cùng đón tết TDT” lần thứ 5 với chủ đề “Chung tay vì đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, không ai bị bỏ lại phía sau” để dành tặng cho 86 suất quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Ảnh: Ban lãnh đạo Công ty tham gia ủng hộ Tết vì CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị đã tổ chức thảo luận và đối thoại tại nơi làm viêc. Qua đó nâng cao nhận thức cán bộ công đoàn, Người lao động và Người sử dụng lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể nơi làm việc, để Người lao động cùng được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Một số hình ảnh của Hội nghị