Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày đăng: 23/05/2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, ngày 22/5/2022 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Chi nhánh May TDT Đại Từ - xã Bình Thuận - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, ngày 22/5/2022 Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đã tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Chi nhánh May TDT Đại Từ - xã Bình Thuận - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2021 - Phục hồi và tăng trưởng trong khó khăn

Thay mặt Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT/TGĐ đã trình bày tới các cổ đông Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ Công ty năm 2021. Theo đó, 2021 là năm thứ 2 Việt Nam và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid19. Nhờ có vaccine mà dịch bệnh dần được kiểm soát, các biện pháp phòng chống dịch dần được nới lỏng, nhu cầu của thị trường toàn cầu từng bước được phục hồi. Nhờ vậy, ngành dệt may Việt Nam đã đạt được con số tăng trưởng ấn tượng khi tổng giá trị xuất khẩu đạt 39 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2020 và 0,3% so với năm 2019. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức khi các chi phí đầu vào tăng khá mạnh, bao gồm nguyên vật liệu, vận tải, nhân công, chi phí phòng chống dịch, từ đó phần nào ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, TDT đã nỗ lực đạt được 1 số kết quả cụ thể đáng khích lệ như sau:

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện 2021

Kế hoạch 2021

Tỷ lệ (%)

Thực hiện 2020

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

Tỷ đồng

409,069

552,462

74%

272,099

150%

LN sau thuế

Tỷ đồng

18,82

30,50

61,7%

15,71

120%

Số chuyền may

Chuyền

37

37

100%

29

128%

Tổng lao động

Người

2,000

2,200

90%

1,500

133%

 

  • Đảm bảo phòng chống dịch bệnh, đảm bảo việc làm cho người lao động.
  • Tăng trưởng được lao động thêm 500 người. Chuyền may tăng thêm 8 chuyền.
  • Thu nhập bình quân người lao động tăng ~10%.
  • Đầu tư hoàn thiện nhà máy Đại Từ giai đoạn 1, nâng công suất nhà máy Đại Từ giai đoạn 1 lên 28 chuyền may và chuyển đổi mặt hàng tại nhà máy Đại Từ từ dệt thoi sang 100% dệt kim.
  • Phát hành tăng vốn thành công bao gồm: phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên công ty, chi cổ tức năm 2020 bằng cô phiếu và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ công ty lên 213.367.320.000đ; điều này chứng tỏ cổ đông đã tin tưởng vào TDT và việc tăng vốn thành công đảm bảo bổ sung nguồn vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Năm 2022 - Giữ vững xu hướng, tăng trưởng quy mô

Tiếp nối các kết quả tích cực của năm 2021, năm 2022 Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận như sau:

Chỉ tiêu

KH 2022

TH 2021

Tỷ lệ (%)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)

551.561

409.069

135%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)

44,10

21,28

207%

Tổng số chuyền sản xuất

47

37

127%

Tổng số lao động (người)

2.400

2.000

120%

 

 

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, HĐQT/Ban TGĐ Công ty cũng đã xây dựng và triển khai 1 loạt các giải pháp cụ thể, bao gồm: Xây dựng mục tiêu trọng tâm năm 2022 là: “Tăng năng suất – giảm giờ làm – Cải thiện chất lượng sản phẩm – Nâng cao thu nhập cho người lao động”; Thực hiện triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí’; Tập trung vào công tác tuyển dụng, đào tạo để phát triển nhanh các chuyền may, tăng quy mô sản xuất trong 3 quý còn lại của năm; Đẩy mạnh tìm kiếm thêm các khách hàng FOB để tăng thêm doanh thu lợi nhuận...

 

Cũng trong khuôn khổ Đại Hội, ông Chu Thuyên - Chủ tịch HĐQT Công ty đã chia sẻ về định hướng chiến lược của Công ty trong giai đoạn 2022 – 2024, theo đó TDT sẽ tập trung tối đa cho lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, trong đó ưu tiên lấp đầy công suất giai đoạn 1 – Nhà máy may TDT Đại Từ, mở rộng quy mô mảng FOB, xây dựng nhà máy giai đoạn 2 tại Đại Từ theo hướng hiện đại, xanh và đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu cao nhất của khách hàng.... từ đó đến năm 2025 doanh thu của Công ty sẽ đạt gấp đôi năm 2022.

 

Văn Luật