KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ DỆT MAY HÀ NỘI

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ DỆT MAY HÀ NỘI

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày đăng: 26/06/2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và nâng cao chất lương nguồn nhân lực cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, sáng ngày 24/6/2020, Công ty CP Đầu tư và Phát triển TDT và Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội đã tiến hành lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; thực tập, tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên của trường tại Công ty.

Những nội dung ký kết gồm:

- Bố trí cho sinh viên của Trường đến thực hành, thực tập tại Công ty theo đề cương, thời gian được thống nhất giữa hai bên.

- Bố trí cho cán bộ, giảng viên của Trường đến thực tế tại Công ty theo nội dung, thời gian được thống nhất.

- Tạo điều kiện để Trường đến khảo sát, thực nghiệm, áp dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực đào tạo vào thực tiễn sản xuất tại Công ty.

- Cử chuyên gia, cán bộ của Công ty tham gia vào giảng dạy, nghiên cứu , xây dựng chương trình, giáo trình của Trường (nếu phù hợp).

- Định kỳ vào cuối tháng 12 hàng năm, Công ty thông báo cho Trường kết quả tuyển dụng, đánh giá chất lượng sinh viên sau tuyển dụng.

Một số hình ảnh buổi lễ: